Huurbeleid

Huurbeleid

Casade zorgt voor betaalbaar wonen voor mensen met een bescheiden inkomen. We hebben met de huurdersbelangenvereniging afgesproken dat we minimaal 9.000 van onze 11.500 woningen betaalbaar houden. Dat betekent een huurprijs lager dan €678,66 per maand.

5 vaste huurprijzen

Sinds 2016 verhuurt Casade haar woningen voor één van onderstaande vaste huurprijzen. Dit zijn ook de wettelijke huurprijzen die aansluiten bij regels van de overheid voor het passend toewijzen en de huurtoeslag. Deze huurprijzen worden jaarlijks geïndexeerd. Dit zijn de huurprijzen die voor een nieuwe huurder gelden, de zogenaamde streefhuur (prijspeil 2022):

 • €442,46
 • €548,86
 • €633,25
 • €678,66
 • €763,47 (huurtoeslaggrens / liberalisatiegrens)

Daarnaast verhuren we een klein aantal woningen met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens (€763,47).

Jaarlijkse huurverhoging

Jaarlijks verhogen wij per 1 juli de huren volgens de regels van de overheid. Dit jaar krijgen alle huurders een huurverhoging van 2,3%. Op deze pagina geven we meer uitleg over ons huurbeleid.

Het verhogen van de huren kan op twee manieren 

 1. De huurverhoging wordt ongelijk verdeeld over alle huurders: sommige huurders krijgen een hoger of lager percentage huurverhoging dan andere huurders.
 2. De huurverhoging wordt gelijk verdeeld over alle huurders: alle huurders krijgen hetzelfde percentage huurverhoging;

Hoe ging dat eerst?
Manier 1

Van 2016 t/m 2020 kregen huurders van Casade verschillende percentages huurverhoging: geen, gemiddeld, of bovengemiddeld. De huurverhoging hing af van de huurprijs die de huurder betaalde en de ‘streefhuur’. Dat is de huurprijs die Casade passend vindt voor een woning en de huurprijs die een nieuwe huurder gaat betalen.

 • Lag de huur boven de streefhuur? Dan kreeg de huurder geen huurverhoging.
 • Lag de huur onder de streefhuur? Dan kreeg de huurder een bovengemiddelde huurverhoging (inflatie + een extra percentage ).
 • Lag de huur rond de streefhuur? Dan kreeg de huurder een gemiddelde huurverhoging.

Gemiddeld over alle woningen was de huurverhoging dan inflatievolgend. Reden om op deze manier de huur te verhogen was om huurders via de jaarlijkse huurverhoging sneller naar de gewenste huurprijs (streefhuur) te laten groeien.

Hoe doen we het vanaf nu?
Manier 2

Per 1 juli 2022 krijgen alle huurders hetzelfde percentage huurverhoging. Voor sommige huurders betekent dit dat zij na lange tijd weer een huurverhoging krijgen. Waarom kiezen we voor deze manier?

 • Er ontstond een groep huurders die een steeds hogere huurverhoging zou krijgen. De verschillen in huurverhoging tussen de huurders werden daardoor te groot.
 • We vinden dezelfde huurverhoging voor iedereen veel duidelijker uit te leggen.
 • Deze methode is minder gevoelig voor wijzigingen in het overheidsbeleid. Volgens de regels van de overheid mag dit jaar het percentage huurverhoging niet hoger zijn dan 2,3%. Hierdoor is het niet mogelijk om sommige huren bovengemiddeld te verhogen. Het is dus dit jaar ook niet mogelijk om de huren volgens de ‘oude’ methode te verhogen.