Huurbeleid

Huurbeleid

Casade zorgt voor betaalbaar wonen voor mensen met een bescheiden inkomen. We hebben met de huurdersbelangenorganisatie afgesproken dat we minimaal 9.000 van onze 11.500 woningen ‘betaalbaar’ houden. Dat betekent een huurprijs lager dan €693,60 per maand. 

5 vaste huurprijzen

Sinds 2016 verhuurt Casade haar woningen voor één van onderstaande vaste huurprijzen. Dit zijn ook de wettelijke huurprijzen die aansluiten bij regels van de overheid voor het passend toewijzen en de huurtoeslag. Deze huurprijzen worden jaarlijks geïndexeerd. Dit zijn de huurprijzen die voor een nieuwe huurder gelden, de zogenaamde streefhuur (prijspeil 2023):

  • €452,20 
  • €560,93 
  • €647,19 
  • €693,60 
  • €808,06 (huurtoeslaggrens / liberalisatiegrens) 

Daarnaast verhuren we een klein aantal woningen met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens (€808,06). 

Jaarlijkse huurverhoging 

Jaarlijks verhogen wij per 1 juli de huren volgens de regels van de overheid. Dit jaar krijgen ongeveer 8.000 huurders een huurverhoging van 2,3%. Circa 3.000 huurders krijgen in 2023 een huurverlaging

Hoe verhogen we de huren? 

We verdelen de huurverhoging gelijk over alle huurders. Dit betekent dat alle huurders hetzelfde percentage huurverhoging krijgen.