Jaarlijkse huurverhoging

Betaalbaar wonen voor onze huurders: daar staat Casade voor. Daarom doen we er alles aan om de huur slechts zeer beperkt te verhogen. Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt altijd voor 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs. 
 
2023: huren worden met 2,3% verhoogd 
De overheid heeft bepaald dat de huren van sociale huurwoningen in 2023 verhoogd mogen worden met maximaal 2,6%. Casade verhoogt de huren met 2,3%. Voor sommige huurders verhogen we per 1 juli ook de servicekosten of de energieprestatievergoeding (EPV). Als dat voor u geldt, leest u dat in de brief die u voor 1 mei ontvangt. 
 
In overleg met de SHC 
De huurdersbelangenorganisatie SHC heeft zich sterk gemaakt om de huren minder te laten stijgen dan wettelijk toegestaan is. Hieruit is het resultaat van 2,3% huurverhoging voor 2023 gekomen. De voorzitter van de SHC geeft aan dat ze tevreden zijn met dit resultaat. 
 
Ongeveer 3.000 huurders krijgen huurverlaging 
De regering heeft afgesproken dat huurders die een te hoge huur betalen bij hun inkomen, een eenmalige huurverlaging krijgen. Dit geldt voor ongeveer 3.000 huurders van Casade. Deze huurders ontvangen hierover in april 2023 bericht. Denkt u dat u ook in aanmerking komt voor huurverlaging, omdat bijvoorbeeld uw inkomen na 2021 is gedaald? Kijk dan op https://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2023. Hier vindt u meer informatie over hoe u de huurverlaging kunt aanvragen en welke bewijsstukken u hiervoor moet meesturen. 
 
Heeft u moeite met het betalen van uw huur? 
We begrijpen heel goed dat een huurverhoging in deze tijd geen fijn bericht is. We hebben nog steeds allemaal te maken met prijsstijgingen. Heeft u moeite met het op tijd betalen van uw huur? Neem dan vooral contact met ons op. Wij vinden het erg belangrijk om u te helpen. Onze collega's van team huurincasso kijken heel graag samen met u naar een oplossing. Bel hiervoor gratis naar 0800 55 222 22. 

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Waarom krijg ik een huurverhoging?

Algemeen

De huuropbrengsten zijn voor ons erg belangrijk. Met de huur die huurders betalen, investeren wij in de woningen van morgen. We betalen het onderhoud, we bouwen nieuwe woningen en we maken onze woningen duurzamer. Zo zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst goede woningen hebben. Net als voor gezinnen stijgen ook voor ons jaarlijks de kosten. Dat is de reden dat wij een huurverhoging vragen.

Ik heb moeite om mijn huur op tijd te betalen. Wat moet ik doen?

Algemeen

Neem dan vooral contact met ons op. Wij vinden het erg belangrijk om u te helpen.  Onze collega's van team huurincasso kijken heel graag samen met u naar een oplossing. Bel gratis naar 0800 55 222 22.  

Wanneer wordt mijn huur verhoogd?

Algemeen

Ieder jaar verhogen wij de huur op 1 juli. Dat is volgens de regels van de overheid. Voor 1 mei ontvangt u een brief met het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging. Vanaf 1 juli betaalt u de nieuwe huurprijs.

Ik heb een brief van de Belastingdienst gekregen over huurverlaging, maar krijg toch een huurverhoging. Hoe kan dit?

Algemeen

Casade heeft bij de Belastingdienst gegevens opgevraagd over wie recht heeft op huurverlaging. Als we uw inkomensgegevens hebben opgevraagd, kreeg u daarover een brief van de Belastingdienst. 

Heeft u een brief ontvangen dat wij per 1 juli uw huur verhogen? Dan heeft u volgens de Belastingdienst geen recht op huurverlaging, of zij hebben geen inkomensgegevens van u. Wij hebben u daarom geen huurverlaging aangeboden.

Denkt u wel recht te hebben op huurverlaging? Kijk dan op https://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2023. Hier vindt u meer informatie wanneer u in aanmerking komt voor huurverlaging en hoe u de huurverlaging kunt aanvragen.  

Wanneer ontvang ik bericht over de huurverhoging?

Algemeen

Ieder jaar ontvangt u voor 1 mei de een brief over de huurverhoging. Hierin leest u wat uw nieuwe huurbedrag per 1 juli wordt.

Ik heb huurverhoging gehad. Krijg ik nu een nieuwe huurovereenkomst met de nieuwe huurprijs?

Algemeen

Nee, u krijgt alleen een huurovereenkomst bij het ondertekenen van uw contract. U kunt de brief over de huurverhoging bij uw huurovereenkomst bewaren.

Hoe zit het met huurverhoging en huurtoeslag?

Algemeen

Casade geeft de nieuwe huurprijs per 1 juli door aan de Belastingdienst. U ontvangt van de Belastingdienst bericht over uw nieuwe huurtoeslag. U hoeft dus niets te doen.

Let op: de Belastingdienst past uw huurtoeslag nog niet direct aan!
Uw maandelijkse toeslag blijft dus voorlopig hetzelfde. De Belastingdienst verwerkt de gewijzigde huurprijs pas op 1 januari van het volgende jaar. Voor vragen hierover kunt u kijken op www.toeslagen.nl of bellen met de Belastingtelefoon: 0800 0543 (gratis).

Ontvangt u geen huurtoeslag? Kijk dan of u er misschien toch recht op heeft
Veel huurders ontvangen geen huurtoeslag, terwijl ze er wel recht op hebben. Huurtoeslag hangt af van uw inkomen en het huurbedrag dat u betaalt. Op www.toeslagen.nl (website van de Belastingdienst) kunt u alles lezen over huurtoeslag. Ook kunt u hier eenvoudig een berekening maken of direct huurtoeslag aanvragen. 

Wat is Geldfit?

Algemeen

Niet meer uitgeven dan op uw rekening staat is best een uitdaging in deze tijd. Casade en Geldfit werken samen om huurders beter te kunnen helpen als er financiële problemen zijn. Of om meer inzicht in uw financiën te krijgen. Geldfit kan u helpen om uw geldzaken fit te krijgen of te houden.   
  
Gratis en onafhankelijk advies 
Op www.geldfit.nl/casade krijgt u gratis advies dat past bij uw financiële situatie. Ook krijgt u tips over welke organisaties u bij uw geldzaken kunnen helpen. Deze organisaties vindt u bij u in de buurt.  
 
Geldfit werkt niet voor bedrijven of de overheid. Zij maken geen winst en het is gratis te gebruiken. Ook hoeft u uw naam niet op te geven en ze slaan uw gegevens niet op. U zit dus nergens aan vast. 
  
Zo werkt Geldfit
Ga naar www.geldfit.nl/casade
Start de Geldfit-test of lees informatie  
Heeft u liever contact met een medewerker van Geldfit? U kunt bellen en chatten.  
Geldfit is gratis en anoniem. U krijgt tips, tools en informatie en een overzicht van hulp bij u  in de buurt.  
 
Geldfit denkt met u mee 
Wilt u graag met iemand praten over uw situatie? Bel dan gratis en anoniem met  
0800 8115. Een medewerker van Geldfit luistert naar uw verhaal en denkt met u mee.  

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Algemeen

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Dit heeft geen gevolgen voor uw huidige woonsituatie. Als u wilt verhuizen naar een ander huis, gelden de inkomensregels ook voor u.

Verhoogt Casade de huren inkomensafhankelijk?

Algemeen

Nee, wij maken geen gebruik van de mogelijkheid om inkomensafhankelijk de huur te verhogen.

Mijn woning heeft gebreken en toch krijg ik huurverhoging. Hoe kan dat?

Algemeen

Als iets in uw woning niet goed of kapot is, lossen we dit op. Daarnaast onderhouden we uw woning volgens planning. Dit staat allemaal los van de huur die u ons betaalt; het is ons werk.
De huur die we ontvangen, gebruiken we om onze woningen te onderhouden en nieuwe woningen te bouwen. Net als de kosten van een huishouden, stijgen onze kosten ook elk jaar. Door jaarlijks de huren iets te verhogen, kunnen wij onderhoud en nieuwbouw blijven betalen. Hiermee zorgen we ervoor dat we steeds voldoende goede woningen kunnen verhuren.

Kan ik huurverlaging aanvragen?

Algemeen

Nee, in principe is het niet mogelijk om een huurverlaging aan te vragen.
Heeft u moeite met het betalen van uw huur? Neem dan vooral contact met ons op. Wij vinden het erg belangrijk om u te helpen. Onze collega's van team huurincasso kijken heel graag samen met u naar een oplossing. Bel gratis naar 0800 55 222 22.

Eenmalige huurverlaging 2023
De regering heeft afgesproken dat huurders die een te hoge huur betalen bij hun inkomen, een eenmalige huurverlaging krijgen. Dit geldt voor circa 3.000 huurders van Casade. Deze huurders hebben hier bericht van gehad. Denkt u dat u ook in aanmerking komt voor huurverlaging, omdat bijvoorbeeld uw inkomen na 2021 is gedaald? Lees meer uitleg op de pagina eenmalige huurverlaging 2023.

Hoe dien ik een bezwaar in tegen de huurverhoging?

Algemeen

We verhogen de huren van alle huurwoningen in 2023 volgens de regels van de overheid met 2,3%. Daarnaast maken we geen gebruik van de mogelijkheden om de huren van sommige (inkomens)groepen extra te verhogen.  

Bezwaar maken werkt zo:

 • Ga naar www.woonbond.nl
 • Met de digitale check Controleer de Huurverhoging kunt u nagaan of het huurverhogingsvoorstel aan alle wettelijke eisen voldoet.
 • Als u met succes bezwaar kunt maken, toont het programma een bezwaarbrief die u kunt opsturen aan uw verhuurder.
 • Vul de bezwaarbrief in
 • Mail het formulier vóór 1 juli 2023 naar info@casade.nl of stuur het naar:  
  Stichting Casade 
  Postbus 134 
  5100 AC Dongen 

Bezwaar maken heeft echt alleen zin als u voldoet aan de voorwaarden die gelden. De Huurcommissie kan u kosten in rekening brengen als uw bezwaar niet toegewezen wordt. 

Kan ik huurverhoging krijgen wanneer ik huurgewenning heb?

Algemeen

Ja, dit kan. De huurgewenning wordt berekend aan het begin van het nieuwe huurcontract. Daarna kan de huur door ons verhoogd worden. De huurgewenning die we met u hebben afgesproken, blijft hetzelfde. Zoals afgesproken wordt dit huurgewenningsbedrag elk jaar een beetje lager. Deze afspraak staat los van de jaarlijkse huurverhoging. 

Kan ik huurverhoging krijgen wanneer mijn woning wordt gesloopt?

Algemeen

Zodra het sociaal statuut sloop ingaat, krijgt u geen huurverhoging meer. 
Als er nog geen sociaal statuut sloop van kracht is, mogen wij de huur verhogen. 

Hoe wordt de Energieprestatievergoeding (EPV) jaarlijks verhoogd?

Algemeen

Als u een Nul-Op-De-Meter (NOM) woning van ons huurt, betaalt u ons elke maand een ‘EnergiePrestatieVergoeding’ (EPV). Dit bedrag compenseert deels de extra kosten die we maken om een NOM woning te bouwen, zodat deze de energie opwekt die we beloven.

De EPV verhogen we ieder jaar met een percentage dat door de overheid wordt bepaald. De overheid volgt hier jaarlijks het inflatiecijfer van het vorige kalenderjaar. Voor 2022 was het inflatiecijfer 10%. Dit betekent dus dat de EPV in 2023 met 10% wordt verhoogd. Het percentage is dit jaar zo hoog vanwege de forse prijsstijgingen van het afgelopen jaar.