Jaarlijkse huurverhoging

Jaarlijkse huurverhoging

Betaalbaar wonen voor onze huurders: daar staat Casade voor. Daarom doen we er alles aan om de huur slechts zeer beperkt te verhogen. Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt altijd voor 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs. We verhogen de huren per 1 juli 2020 gemiddeld met 2,6%.

Huurverhoging en coronacrisis
Ondanks de coronacrisis verhogen we net als elk jaar onze huren. Over deze beslissing hebben we goed nagedacht. En natuurlijk helpen we u als u financieel getroffen bent door de crisis.

Persoonlijke afspraken
We beseffen dat de coronacrisis ook een deel van onze huurders treft. Kunt u hierdoor de huur niet op tijd betalen? Dan maken we met u graag persoonlijke afspraken. Hiermee kunnen we u veel beter helpen dan met een algemene maatregel.

Liever goed helpen
Als we de huurverhoging voor niemand door laten gaan, heeft dat maar een klein effect. We helpen dan alle huurders een klein beetje. Terwijl de huurders die zijn getroffen door de coronacrisis, meer hulp nodig hebben. Het grootste deel van onze huurders heeft gelukkig een vast inkomen. Bijvoorbeeld uit een vaste baan of een pensioen. Daarom kiezen we ervoor om de kleine groep huurders die het écht nodig heeft, goed te helpen.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Waarom krijg ik een huurverhoging?

De huuropbrengsten zijn voor ons erg belangrijk. Met de huur die huurders betalen, investeren wij in de woningen van morgen. We betalen het onderhoud, we bouwen nieuwe woningen en we maken onze woningen duurzamer. Zo zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst goede woningen hebben. Net als voor gezinnen stijgen ook voor ons jaarlijks de kosten. Dat is de reden dat wij een huurverhoging vragen.

Kan ik huurverhoging krijgen wanneer mijn woning wordt gesloopt?

Wanneer het Sociaal Statuut van kracht is, mogen wij geen huurverhoging meer toepassen.

Zolang er nog geen Sociaal Statuut van kracht is, mogen wij de huur verhogen.

Kan ik huurverhoging krijgen wanneer ik huurgewenning heb?

Ja, dit kan. De huurgewenning wordt berekend aan het begin van het nieuwe huurcontract.
Daarna kan de huur door ons verhoogd worden.

 De huurgewenning die u ontvangt blijft hetzelfde. Zoals afgesproken wordt dit bedrag elk jaar een beetje lager. Deze afspraak staat los van de jaarlijkse huurverhoging.

 

Hoe dien ik een bezwaar in tegen de huurverhoging?

Bent u het niet eens met de voorgestelde huurprijswijziging, dan kunt u daartegen bezwaar indienen. Gebruik hiervoor het formulier ‘bezwaarschrift huurverhoging huurder’ van de Huurcommissie. U vindt dit formulier op de website van de Huurcommissie. U kunt tot 1 juli bezwaar maken, dus zorg dat we het bezwaar voor die datum binnen hebben. 

U kunt uw bezwaar per e-mail of per post sturen naar:
info@casade.nl  
Casade, Postbus 134, 5100 AC Dongen

Huurcommissie
Komen u en Casade er niet uit over de huurverhoging, nadat u bezwaar hebt aangetekend? Dan vraagt Casade de Huurcommissie om een uitspraak. Als u gelijk krijgt, dan wordt uw huur niet of minder verhoogd. Casade moet in dat geval de kosten (leges) voor de Huurcommissie betalen. Wordt Casade in het gelijk gesteld, dan moet u de huurverhoging met terugwerkende kracht betalen, net als de kosten voor de Huurcommissie. Deze kosten bedragen € 25.

Kan ik huurbevriezing aanvragen?

Ja, u kunt huurbevriezing aanvragen wanneer u te weinig inkomen heeft en uw huur hoger is dan de aftoppingsgrens

Kan ik huurverlaging aanvragen?

U kunt huurverlaging aanvragen wanneer u een huur betaald boven de  737,15 en niet genoeg inkomen heeft. (wanneer u recht heeft op huurtoeslag)

Mijn woning heeft gebreken en toch krijg ik huurverhoging. Hoe kan dat?

Als iets in uw woning niet goed of kapot is, lossen we dit op. Op welk moment in het jaar u ons dat ook vraagt. Daarnaast onderhouden we uw woning volgens planning. Dit staat allemaal los van de huur die u ons betaalt; het is ons werk.

De huur die we ontvangen gebruiken we om onze woningen te onderhouden en nieuwe woningen te bouwen. Net als de kosten van een huishouden, stijgen ook elk jaar de kosten van Casade. Door jaarlijks de huren iets te verhogen, kunnen wij onderhoud en nieuwbouw blijven betalen. Hiermee zorgen we ervoor dat we steeds voldoende goede woningen kunnen verhuren.

Verhoogt Casade de huren inkomensafhankelijk?

Nee, wij maken geen gebruik van de mogelijkheid om inkomensafhankelijk de huur te verhogen.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Dit heeft geen gevolgen voor uw huidige woonsituatie. Als u wilt verhuizen gelden de inkomensregels ook voor u.

Ik krijg huurverhoging door woningverbetering. Hoe werkt dat?

Als wij verbeteringen aanbrengen in uw huis, wordt uw huis meer waard en kunnen wij de huurprijs verhogen. We overleggen hierover vooraf eerst met de huurders of de bewonerscommissie).

U wordt altijd vooraf door ons op de hoogte gebracht van een verhoging van de huurprijs.

Wat voor invloed heeft de huurverhoging op mijn huurtoeslag?

Casade geeft de nieuwe huurprijs per 1 juli door aan de Belastingdienst. U ontvangt van de Belastingdienst bericht over uw nieuwe huurtoeslag. U hoeft dus niets te doen.

Let op: de Belastingdienst past uw toeslag nog niet direct aan!
Uw maandelijkse toeslag blijft dus voorlopig hetzelfde. De Belastingdienst verwerkt de gewijzigde huurprijs pas op 1 januari van het volgende jaar. Voor vragen hierover kunt u kijken op www.toeslagen.nl of bellen met de Belastingtelefoon: 0800 0543 (gratis).

Wanneer ontvang ik bericht over de huurverhoging?

Ieder jaar ontvangt u voor 1 mei de huurverhogingsbrief. Hierin leest u hoeveel uw nieuwe huur per 1 juli wordt.

Wanneer wordt mijn huur verhoogd?

Ieder jaar verhogen wij de huur op 1 juli. Dat is volgens de regels van de overheid. Voor 1 mei ontvangt u een brief van Casade met het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging. Vanaf 1 juli betaalt u de nieuwe huurprijs.

Ik heb huurverhoging gehad. Krijg ik nu een nieuwe huurovereenkomst met de nieuwe huurprijs?

Nee, een huurovereenkomst wordt eenmalig verstrekt bij het aangaan van de huurovereenkomst. U kunt de brief over de huurverhoging bij uw huurovereenkomst bewaren.

Door de coronacrisis heb ik moeite om mijn huur op tijd te betalen. Wat moet ik doen?

Neem dan vooral contact met ons op. Wij vinden het erg belangrijk om u te helpen. Juist in deze tijd! Onze collega's van huurincasso kijken heel graag samen met u naar een oplossing.

Bel gratis naar 0800 55 222 22.

Vertalen / Translate