Jaarlijkse huurverhoging

Jaarlijkse huurverhoging

Betaalbaar wonen voor onze huurders: daar staat Casade voor. Daarom doen we er alles aan om de huur slechts zeer beperkt te verhogen. Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt altijd voor 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Ik heb huurverhoging gehad. Krijg ik nu een nieuwe huurovereenkomst met de nieuwe huurprijs?

Nee, een huurovereenkomst wordt eenmalig verstrekt bij het aangaan van de huurovereenkomst. U kunt de brief over de huurverhoging bij uw huurovereenkomst bewaren.

Hoe dien ik een bezwaar in tegen de huurverhoging?

Bent u het niet eens met de voorgestelde huurprijswijziging, dan kunt u daartegen bezwaar indienen. Gebruik hiervoor het formulier ‘bezwaarschrift huurverhoging huurder’ van de Huurcommissie. U vindt dit formulier op de website van de Huurcommissie. U kunt tot 1 juli 2019 bezwaar maken, dus zorg dat we het bezwaar voor die datum binnen hebben. 

U kunt uw bezwaar per e-mail of per post sturen naar:
info@casade.nl  
Casade, Postbus 134, 5100 AC Dongen

Huurcommissie
Komen u en Casade er niet uit over de huurverhoging, nadat u bezwaar hebt aangetekend? Dan vraagt Casade de Huurcommissie om een uitspraak. Als u gelijk krijgt, dan wordt uw huur niet of minder verhoogd. Casade moet in dat geval de kosten (leges) voor de Huurcommissie betalen. Wordt Casade in het gelijk gesteld, dan moet u de huurverhoging met terugwerkende kracht betalen, net als de kosten voor de Huurcommissie. Deze kosten bedragen € 25.

Wanneer wordt mijn huur verhoogd?

Ieder jaar verhogen wij de huur op 1 juli. Dat is volgens de regels van de overheid. Voor 1 mei ontvangt u een brief van Casade met het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging. Vanaf 1 juli betaalt u de nieuwe huurprijs.

Wanneer ontvang ik bericht over de huurverhoging?

Ieder jaar ontvangt u voor 1 mei de huurverhogingsbrief. Hierin leest u hoeveel uw nieuwe huur per 1 juli wordt.

Wat is dit jaar de huurverhoging voor mijn garage, parkeerplaats, berging?

  • De huurprijs van garages, parkeerplaatsen en bergingen wordt dit jaar met inflatie (1,6%) verhoogd.
  • Een aantal garages, parkeerplaatsen en bergingen krijgt iets minder huurverhoging, omdat ze anders in een hogere huurprijscategorie zouden vallen.

Met welk percentage wordt de huur dit jaar verhoogd?

  • Dit jaar verhogen we de meeste huren met 2,11%. Dat is iets meer dan inflatie (1,6%).
  • Een aantal woningen krijgt iets minder huurverhoging, omdat ze anders in een hogere huurprijscategorie zouden vallen. Zo zorgen we ervoor dat in elke huurprijscategorie voldoende woningen beschikbaar blijven.
  • De gemiddelde huurverhoging van alle 11.000 woningen van Casade is gelijk aan inflatie (1,6%).

Wat voor invloed heeft de huurverhoging op mijn huurtoeslag?

Casade geeft de nieuwe huurprijs per 1 juli 2019 door aan de Belastingdienst. U ontvangt van de Belastingdienst bericht over uw nieuwe huurtoeslag. U hoeft dus niets te doen.

Let op: de Belastingdienst past uw toeslag nog niet direct aan!
Uw maandelijkse toeslag blijft dus voorlopig hetzelfde. De Belastingdienst verwerkt de gewijzigde huurprijs pas per 1 januari 2020 Voor vragen hierover kunt u kijken op www.toeslagen.nl of bellen met de Belastingtelefoon: 0800 0543 (gratis).

Ik krijg huurverhoging door woningverbetering. Hoe werkt dat?

Als wij verbeteringen aanbrengen in uw huis, wordt uw huis meer waard en kunnen wij de huurprijs verhogen. We overleggen hierover vooraf eerst met de huurders of de bewonerscommissie).

U wordt altijd vooraf door ons op de hoogte gebracht van een verhoging van de huurprijs.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Dit heeft geen gevolgen voor uw huidige woonsituatie. Als u wilt verhuizen gelden de inkomensregels ook voor u.

Mijn huur is hoger dan € 720,42. Krijg ik nu ook een huurverhoging?

  • Bij een deel van de woningen met een huurprijs boven de € 720,42 (geliberaliseerde woningen) is een verhoging vastgelegd in het huurcontract.
  • Als dat niet zo is, stellen we de huurverhoging gelijk aan de huurverhoging van sociale huurwoningen (2,11%).
  • Een aantal woningen krijgt iets minder huurverhoging, omdat ze anders in een hogere huurprijscategorie zouden vallen.

Verhoogt Casade de huren inkomensafhankelijk?

Nee, net als in 2018 maken we geen gebruik van de mogelijkheid om inkomensafhankelijk de huur te verhogen.

Mijn woning heeft gebreken en toch krijg ik huurverhoging. Hoe kan dat?

Als iets in uw woning niet goed of kapot is, lossen we dit op. Op welk moment in het jaar u ons dat ook vraagt. Daarnaast onderhouden we uw woning volgens planning. Dit staat allemaal los van de huur die u ons betaalt; het is ons werk.

De huur die we ontvangen gebruiken we om onze woningen te onderhouden en nieuwe woningen te bouwen. Net als de kosten van een huishouden, stijgen ook elk jaar de kosten van Casade. Door jaarlijks de huren iets te verhogen, kunnen wij onderhoud en nieuwbouw blijven betalen. Hiermee zorgen we ervoor dat we steeds voldoende goede woningen kunnen verhuren.

Vertalen / Translate