Jaarlijkse huurverhoging

Betaalbaar wonen voor onze huurders: daar staat Casade voor. Daarom doen we er alles aan om de huur slechts zeer beperkt te verhogen. Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt altijd voor 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs.

2021: geen huurverhoging voor sociale huurwoningen 
De overheid heeft bepaald dat de huren van sociale huurwoningen in 2021 niet verhoogd mogen worden. De meeste huurders krijgen dit jaar dus geen huurverhoging. Huurders van vrije sector huurwoningen krijgen wel een huurverhoging, net als huurders van garages, parkeerplaatsen en bergingen. Voor sommige huurders verhogen we per 1 juli de servicekosten of de energieprestatievergoeding (EPV). Als dat voor u geldt, leest u dat in de brief die u voor 1 mei ontvangt. 
 
Waarom wel een huurverhoging voor vrije sectorwoningen, parkeerplaatsen, garages en bergingen? 
De huur die we ontvangen, gebruiken we om onze woningen te onderhouden en nieuwe woningen te bouwen. Net als de kosten van een huishouden, stijgen ook elk jaar onze kosten. Door jaarlijks de huren iets te verhogen, kunnen wij onderhoud en nieuwbouw blijven betalen. Hiermee zorgen we ervoor dat we steeds voldoende goede woningen kunnen verhuren. 
De overheid heeft bepaald dat huren van sociale woningen niet verhoogd mogen worden vanwege de coronacrisis. De overheid betaalt ons hiervoor een vergoeding. Deze vergoeding ontvangen we niet voor vrije sectorwoningen, parkeerplaatsen, garages en bergingen. Vandaar dat we hier wel een huurverhoging vragen. 

Coronacrisis 
We worden nog steeds allemaal geraakt door de coronacrisis. Misschien heeft u hierdoor geen of minder inkomsten. En heeft u moeite om op tijd uw huur te betalen. Neem dan vooral contact met ons op. Wij vinden het erg belangrijk om u te helpen. Juist in deze tijd! Onze collega's van huurincasso kijken heel graag samen met u naar een oplossing. Bel gratis naar 0800 55 222 22. 

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Waarom krijg ik een huurverhoging?

De huuropbrengsten zijn voor ons erg belangrijk. Met de huur die huurders betalen, investeren wij in de woningen van morgen. We betalen het onderhoud, we bouwen nieuwe woningen en we maken onze woningen duurzamer. Zo zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst goede woningen hebben. Net als voor gezinnen stijgen ook voor ons jaarlijks de kosten. Dat is de reden dat wij een huurverhoging vragen.

De overheid heeft bepaald dat huren van sociale huurwoningen in 2021 niet verhoogd mogen worden vanwege de coronacrisis. De overheid betaalt ons hiervoor een vergoeding. Deze vergoeding ontvangen we niet voor vrije sectorwoningen, parkeerplaatsen, garages en bergingen. Vandaar dat we hier wel een huurverhoging vragen.

Kan ik huurverhoging krijgen wanneer mijn woning wordt gesloopt?

Zodra het sociaal statuut sloop ingaat, krijgt u geen huurverhoging meer.

Zolang er nog geen sociaal statuut sloop van kracht is, mogen wij de huur verhogen.

Kan ik huurverhoging krijgen wanneer ik huurgewenning heb?

Ja, dit kan. De huurgewenning wordt berekend aan het begin van het nieuwe huurcontract.
Daarna kan de huur door ons verhoogd worden.

De huurgewenning die we met u hebben afgesproken, blijft hetzelfde. Zoals afgesproken wordt dit bedrag elk jaar een beetje lager. Deze afspraak staat los van de jaarlijkse huurverhoging.

 

Hoe dien ik een bezwaar in tegen de huurverhoging?

De huren van sociale huurwoningen worden in 2021 niet verhoogd. Daarom is bezwaar maken tegen de huurverhoging dit jaar niet mogelijk. De huren van vrije sector huurwoningen worden wel verhoogd, maar daartegen kunt u geen bezwaar maken.

Zie voor meer info ook de website van de Woonbond

Mijn woning heeft gebreken en toch krijg ik huurverhoging. Hoe kan dat?

Als iets in uw woning niet goed of kapot is, lossen we dit op. Daarnaast onderhouden we uw woning volgens planning. Dit staat allemaal los van de huur die u ons betaalt; het is ons werk.

De huur die we ontvangen gebruiken we om onze woningen te onderhouden en nieuwe woningen te bouwen. Net als de kosten van een huishouden, stijgen ook elk jaar onze kosten. Door jaarlijks de huren iets te verhogen, kunnen wij onderhoud en nieuwbouw blijven betalen. Hiermee zorgen we ervoor dat we steeds voldoende goede woningen kunnen verhuren.

Verhoogt Casade de huren inkomensafhankelijk?

Nee, wij maken geen gebruik van de mogelijkheid om inkomensafhankelijk de huur te verhogen.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Dit heeft geen gevolgen voor uw huidige woonsituatie. Als u wilt verhuizen, gelden de inkomensregels ook voor u.

Ik krijg huurverhoging door woningverbetering. Hoe werkt dat?

Als wij verbeteringen aanbrengen in uw huis, wordt uw huis meer waard. Wij kunnen de huurprijs dan verhogen. Natuurlijk overleggen we hierover vooraf eerst met de huurders of de bewonerscommissie.

U ontvangt altijd vooraf bericht over een eventuele verhoging van de huurprijs.

Hoe zit het met huurverhoging en huurtoeslag?

Casade geeft de nieuwe huurprijs per 1 juli door aan de Belastingdienst. U ontvangt van de Belastingdienst bericht over uw nieuwe huurtoeslag. U hoeft dus niets te doen.

Let op: de Belastingdienst past uw huurtoeslag nog niet direct aan!
Uw maandelijkse toeslag blijft dus voorlopig hetzelfde. De Belastingdienst verwerkt de gewijzigde huurprijs pas op 1 januari van het volgende jaar. Voor vragen hierover kunt u kijken op www.toeslagen.nl of bellen met de Belastingtelefoon: 0800 0543 (gratis).

Ontvangt u geen huurtoeslag? Kijk dan of u er misschien toch recht op heeft
Veel huurders ontvangen geen huurtoeslag, terwijl ze er wel recht op hebben. Huurtoeslag hangt af van uw inkomen en het huurbedrag dat u betaalt. Op www.toeslagen.nl (website van de Belastingdienst) kunt u alles lezen over huurtoeslag. Ook kunt u hier eenvoudig een berekening maken of direct huurtoeslag aanvragen. 

Wanneer ontvang ik bericht over de huurverhoging?

Ieder jaar ontvangt u voor 1 mei de huurverhogingsbrief. Hierin leest u wat uw nieuwe huurbedrag per 1 juli wordt.

Wanneer wordt mijn huur verhoogd?

Ieder jaar verhogen wij de huur op 1 juli. Dat is volgens de regels van de overheid. Voor 1 mei ontvangt u een brief met het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging. Vanaf 1 juli betaalt u de nieuwe huurprijs.

Ik heb huurverhoging gehad. Krijg ik nu een nieuwe huurovereenkomst met de nieuwe huurprijs?

Nee, u krijgt alleen een huurovereenkomst bij het ondertekenen van uw contract. U kunt de brief over de huurverhoging bij uw huurovereenkomst bewaren.

Door de coronacrisis heb ik moeite om mijn huur op tijd te betalen. Wat moet ik doen?

Neem dan vooral contact met ons op. Wij vinden het erg belangrijk om u te helpen. Juist in deze tijd! Onze collega's van huurincasso kijken heel graag samen met u naar een oplossing.

Bel gratis naar 0800 55 222 22.