Huurovereenkomst

Bij het huren van een woning komt heel wat kijken. Voordat u de sleutels van uw woning ontvangt sluiten wij met u een huurovereenkomst af. In de huurovereenkomst staan het adres, de huurprijs, de namen van de huurder(s) en het moment waarop u de huur betaalt. Bij het tekenen van de huurovereenkomst ontvangt u de bijbehorende algemene huurvoorwaarden.

Veel gevraagd over Huurovereenkomst

Mijn partner en ik huren samen een woning van Casade, maar wij gaan uit elkaar. Eén van ons wil in de woning blijven wonen. Wat moeten we doen?

Staat de huurovereenkomst op beide namen en heeft u een geregistreerd partnerschap of een duurzame gemeenschappelijke huishouding van minstens twee jaar? Dan heeft u wettelijk gezien beiden recht op de woning. U bepaalt samen wie in de woning blijft wonen. Komt u er samen niet uit, dan beslist de rechter.

Vertrekt u uit de woning? Zeg dan uw deel van de huurovereenkomst op via Mijn Casade.

Staat de huurovereenkomst op beide namen en heeft u een geregistreerd partnerschap of een duurzame gemeenschappelijke huishouding van minstens twee jaar? Dan heeft u wettelijk gezien beiden recht op de woning.
U bepaalt samen wie in de woning blijft wonen. Komt u er samen niet uit, dan beslist de rechter. Vertrekt u uit de woning? Zeg dan uw deel van de huurovereenkomst op via Mijn Casade.

Ik wil de naam op mijn huurovereenkomst veranderen. Hoe regel ik dat?

U kunt de naam op de huurovereenkomst alleen wijzigen na een Koninklijk Besluit of huwelijk. Is hier sprake van? Dan kunt u de naamswijziging aanvragen via een mail naar  info@casade.nl. Stuur een kopie van het Koninklijk Besluit of trouwboekje mee.

Ik heb het naamplaatje van mijn nieuwe woning nog niet ontvangen. Wanneer komt het?

Dit kan twee tot vier weken duren. Heeft u na deze tijd nog geen naamplaatje ontvangen? 
Stuur ons dan een mail via info@casade.nl en vermeld daarin uw naam en adres.

Voor hoe lang ga ik een huurovereenkomst aan?

U gaat een huurovereenkomst aan voor onbepaalde tijd. Er is geen einddatum.

Soms is er een afwijkende termijn, bijvoorbeeld bij bedrijfsruimtes.

Kan ik een kopie van mijn huurovereenkomst krijgen?

Ja, dat kan. U kunt ons hiervoor bellen of mailen.

Wanneer teken ik de huurovereenkomst voor mijn nieuwe woning?

U tekent de huurovereenkomst op het moment dat u de sleutels krijgt in ons woonpunt.

Mag ik huisdieren houden?

Ja, u mag huisdieren als hobby houden. Houd rekening met wat algemeen maatschappelijk geaccepteerd is. Dus niet teveel dieren in een woning of appartement. Zorg er wel voor dat de huisdieren uw buren geen overlast bezorgen.

De huurprijs van het huis van de buren is lager dan die van mijn woning. Hoe kan dat?

De meeste huurders betalen niet dezelfde huurprijs. Ook niet als de woning hetzelfde is. Dat kan te maken hebben met verschillende dingen:

  • De buren wonen al heel lang of juist kort in de woning. Als bewoners verhuizen, bepaalt Casade voor die woning een nieuwe huurprijs.
  • De jaarlijkse huurverhoging.
  • Het geldende huurbeleid op het moment van afsluiten van het huurcontract. Om de zoveel tijd kijken we of het beleid nog passend is. Daarnaast hebben overheidsregels soms ook invloed op het beleid.  
  • In de Woningwet (deze geldt sinds 2015) staat dat we woningen 'passend' moeten toewijzen. Dat betekent passend bij het inkomen van de woningzoekende. Door de huren van een aantal woningen te verlagen, kunnen we ook woningen verhuren aan woningzoekenden in de laagste inkomensgroep.
  • Uw woning heeft aanpassingen, bijvoorbeeld een vaste trap naar zolder of dubbel glas, die de buren niet hebben.

Iedere huurovereenkomst die wij afsluiten, is een individuele afspraak tussen huurder en verhuurder. De huurprijs is daarin vastgelegd. Het heeft geen zin om te vergelijken met andere huurders. De regels en wetten wijzigen regelmatig.

Waar vind ik de algemene voorwaarden die bij mijn huurovereenkomst horen?

De algemene huurvoorwaarden leest u hier.

In de voorwaarden staan uw rechten en plichten als huurder.

Kan ik de gegevens van een huurder bij jullie opvragen?

Nee, in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens verstrekken wij geen gegevens over andere huurders aan derden.

Wat is het bankrekeningnummer van Casade?

Bankrekening: IBAN NL87 BNGH 0285 0416 30 t.n.v. Stichting Casade

Ik ben meer dan twee maanden niet in mijn woning. Moet ik dat aan u laten weten?

Als u meer dan twee maanden niet in uw woning bent, meld dit dan aan ons. Geef ook een contactpersoon aan ons door. Zo kunnen we iemand bellen als er iets is met uw woning, zoals bijvoorbeeld brand of een lekkage.

Ik gebruik mijn huurwoning als tweede woning en heb mijn hoofdverblijf ergens anders. Mag dat?

Nee, dit mag niet. U moet uw hoofdverblijf hebben in de door u gehuurde woning. Op dit adres hoort u ook geregistreerd te staan in de Gemeentelijke Basisadministratie.

De nieuwe bewoner van mijn huurwoning betaalt minder huur dan ik betaalde. Hoe kan dat?

Als de huur van een woning opgezegd wordt, bepalen wij altijd een nieuwe huurprijs. In de Woningwet (deze geldt sinds 2015) staat dat we woningen 'passend' moeten toewijzen. Dat betekent passend bij het inkomen van de woningzoekende. Door de huren van een aantal woningen te verlagen, kunnen we ook woningen verhuren aan woningzoekenden in de laagste inkomensgroep.

Ik wil graag reclame aanbrengen aan mijn woning. Mag dat?

Nee, dit is niet toegestaan.

Ik ben een nieuwe huurder van Casade. Moet ik mij inschrijven bij de gemeente?

Ja, u bent verplicht binnen vijf dagen na de verhuisdatum uw nieuwe adres door te geven bij de gemeente waar u gaat wonen. U kunt dit ook regelen via de website van die gemeente. U wordt dan ingeschreven in de basisadministratie van die gemeente (GBA). U wordt automatisch uitgeschreven bij de gemeente of op het adres waar u eerst woonde.

Mag ik een bedrijf starten in mijn woning?

Uw woning is uitsluitend bedoeld als woonruimte. Het is niet toegestaan om activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met deze bestemming. U mag de woning dus niet als bedrijfsruimte gebruiken.

Wij maken hierop soms een uitzondering. Bijvoorbeeld voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zoals een webshop of kantoor aan huis. Het uitgangspunt hierbij is dat de activiteiten geen overlast voor de buurt opleveren. Dien eerst een aanvraag in bij de gemeente. Zij bekijken of u uw woning (deels) als bedrijfspand mag gebruiken. Een goedkeuring van de gemeente is nodig om definitief toestemming van ons te krijgen.

Wilt u voor deze uitzondering in aanmerking komen? Stuur dan uw aanvraag met daarbij een duidelijke omschrijving van uw ondernemingsplan én de goedkeuring van de gemeente per mail naar info@casade.nl of schriftelijk naar Stichting Casade, Postbus 134, 5100 AC Dongen. U ontvangt binnen twee weken schriftelijk antwoord.

Wat zijn de regels over vuurwerk voor huurders van Casade?

We vinden het belangrijk dat alle bewoners in de wijk veilig kunnen wonen. Daarom wijzen we op de veiligheidsrisico’s van het opslaan van (illegaal) vuurwerk. Als u vuurwerk in/rond uw huis opslaat, geeft dat een risico op brand- en/of explosiegevaar.

Gaat het om meer dan 25 kilogram vuurwerk of is het illegaal vuurwerk? Of ontstaat in uw huis een brand of explosie doordat u vuurwerk heeft opgeslagen? Dan voldoet u niet aan de regels van ‘goed huurderschap’. Dat kan leiden tot ontbinding van uw huurovereenkomst en ontruiming van de woning. 

Deze regels gelden het hele jaar door. Zo houden we het samen veilig in de wijk!

Wilt u meer informatie? Kijk op politie.nl en rijksoverheid.nl

Mag ik een garage gebruiken als bedrijfsruimte?

Nee, dat mag niet.