Mijn tuin

Mijn tuin

Heeft u een voor- en/of achtertuin bij uw woning? Dan kunt u daarin naar eigen smaak tuinieren. Wij verwachten wel van onze huurders dat ze de tuin goed onderhouden. Dat bent u ook wettelijk verplicht. Heeft u zelf geen gereedschap? Dan kunt u dat bij ons lenen!

Veel gevraagd over Mijn tuin

Casade heeft mijn tuin ingericht. Nu is het gras/de klimop in de voortuin dood. Wat doen jullie hier aan?

Om dit te bespreken, kunt u het beste een afspraak maken met de wijkbeheerder.

Wat verwachten jullie van mij voor het onderhoud van mijn tuin?

  • U mag uw tuin naar eigen inzicht inrichten. Wij vinden het belangrijk dat uw tuin een verzorgde indruk maakt. Dus geen hoog opschietend onkruid, overhangende takken of een kapotte schutting.
  • Het snoeien van bomen is uw verantwoordelijkheid. Bomen mogen niet te hoog worden of overlast of beschadigingen aan de woning veroorzaken.
  • De tuin mag niet vol staan met goederen of vuilniszakken.
  • Uw tuin is niet bedoeld voor de stalling van auto's, caravans of boten.
  • U mag niet parkeren in de voor- of achtertuin.

Wat doen jullie als ik mijn tuin slecht onderhoud?

Dan spreken wij u daarop aan. Wij spreken samen af binnen welke termijn u de tuin in orde moet maken. Als u dat niet doet, ook na schrijftelijke waarschuwingen, ondernemen wij juridische stappen.

Vind ik informatie over het kappen van een boom bij jullie of bij de gemeente?

De gemeente bepaalt of een boom gekapt mag worden. De regelgeving over het kappen van een boom verschilt per gemeente.

Op de website van uw gemeente vind u meer informatie.

Mag ik een schutting verwijderen of een andere schutting neerzetten?

Dat ligt aan waar de erfafscheiding staat. Staat de afscheiding op de erfgrens? Dan kunt u deze alleen veranderen in overleg met uw buren. Grenst de schutting aan openbaar gebied, overleg dan even met uw wijkbeheerder. 

Kan Casade regelen dat er een schutting tussen mijn woning en die van mijn buren komt in mijn tuin ?

Wij plaatsen geen schuttingen. U moet dit zelf regelen met uw buren.

Ik wil een boom in mijn tuin kappen. Hoe werkt dat?

Kijk op de website van de gemeente of u een kapvergunning nodig heeft. Zo ja? Dan kunt u deze vergunning bij de gemeente aanvragen.

Veroorzaakt de boom schade aan de woning? Meld dit dan bij ons. Wij komen dan kijken of de boom gekapt moet worden.

Ik wil een boom in mijn tuin kappen. Deze veroorzaakt schade aan mijn woning. Wat kan ik doen?

Neem contact met ons op zodat een medewerker van ons langskomt om vast te stellen of de boom schade veroorzaakt. Als dat zo is, dan snoeien of kappen wij de boom.

Ik vind dat mijn buren hun tuin niet goed onderhouden. Bij wie kan ik dit melden?

Praat hier eerst zelf met uw buren over.

Helpt dit niet? Neem dan contact op met uw wijkbeheerder.

Ik kan mijn tuin niet meer zelf onderhouden. Wat kan ik doen?

Er zijn (vrijwilligers)organisaties die u kunnen helpen met het onderhouden van uw tuin. Neem hiervoor contact op met uw gemeente. Deze kan u verwijzen.

Ik heb last van de boom/bomen in mijn tuin. Kunnen jullie die weghalen?

Wij adviseren u een afspraak te maken met de wijkbeheerder om de situatie te bekijken. In het algemeen geldt dat u zelf de boom/bomen in uw tuin moet snoeien, onderhouden of kapt. Doet u dat niet en de boom wordt te groot, dan moet u zelf maatregelen nemen. Als de bomen schade veroorzaken aan uw woning, ondernemen wij actie.

Wilt u een boom kappen? Informeer dan bij uw gemeente naar de voorwaarden.

Ik heb geen gereedschap voor het onderhouden van mijn tuin. Kan Casade mij daarbij helpen?

U kunt bij ons tuingereedschap lenen. Belt of mailt u ons even? Dan nemen wij contact met u op om de details te bespreken.

Ik betaal voor onderhoud van de haag in mijn voortuin. Hoe vaak komen jullie?

De haag wordt twee maal per jaar gesnoeid. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van zwerfvuil bij haag.

Ik betaal voor groenonderhoud, maar ik ben niet tevreden. Wat kan ik doen?

Stuur ons een mail via info@casade.nl of bel gratis 0800 55 222 22. Onze wijkbeheerder komt dan bij u langs. Samen met u probeert hij of zij het probleem op te lossen.

Hoe hoog mag de schutting of heg zijn tussen mij en mijn buren?

Een schutting aan de achterkant en de zijkant van uw huis mag maximaal twee meter hoog zijn. Een schutting aan de voorkant van het huis mag maximaal één meter hoog zijn. Dat geldt ook voor andere afscheidingen zoals een heg of muur.
In sommige gevallen gelden er volgens gemeentelijke regels of plaatselijke gewoonten andere regels. Informeer dan bij uw gemeente.

Vertalen / Translate