Stimuleringsfonds

Wij ondersteunen diverse lokale initiatieven. Jaarlijks stellen we een bedrag beschikbaar om een bijdrage te leveren aan een goed woon- en leefklimaat in de wijken. De wijkbewoners hebben hierin dan een actieve rol. We hebben hiervoor het stimuleringsfonds.

​Stimuleringsfonds
Met het stimuleringsfonds willen we:
  • lokale initiatieven op het gebied van wonen/zorg/welzijn stimuleren
  • lokaal cultureel erfgoed en vastgoed bewaren

Aanvraag stimuleringsfonds
Wilt u een beroep doen op het stimuleringsfonds? Vul dan het aanvraagformulier hieronder in.
Uw aanvraag moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De aanvraag past bij de genoemde doelen 
  • Het initiatief vindt plaats in het werkgebied van Casade (gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk) 
  • De aanvraag moet in verhouding zijn tot de bijdrage die de aanvrager / deelnemers zelf leveren of de bijdrage die andere instanties leveren

Niet in aanmerking voor het stimuleringsfonds komen:

  • privépersonen 
  • profit organisaties 
  • politieke partijen 
  • activiteiten van religieuze groeperingen in het uitdragen van de geloofsovertuiging

Aanvraagformulier