Stimuleringsfonds

Wij ondersteunen diverse lokale initiatieven. Jaarlijks stellen we een bedrag beschikbaar om een bijdrage te leveren aan een goed woon- en leefklimaat in de wijken. Dit noemen we het stimuleringsfonds.

Stimuleringsfonds
Met het stimuleringsfonds willen we het volgende bereiken:

  • Het stimuleren van lokale initiatieven op het gebied van wonen/zorg/welzijn
  • Het bewaren van lokaal cultureel erfgoed en vastgoed 

Aanvraag stimuleringsfonds
Wilt u een beroep doen op het stimuleringsfonds? Vul hiervoor het aanvraagformulier in. We stellen wel een aantal eisen aan uw aanvraag:

  • De aanvraag past bij de genoemde doelen 
  • Het initiatief vindt plaats in het werkgebied van Casade (gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk) 
  • De aanvraag moet in verhouding zijn tot de bijdrage die de aanvrager / deelnemers zelf leveren of de bijdrage die andere instanties leveren

Niet in aanmerking voor het stimuleringsfonds komen:

  • privépersonen 
  • profit organisaties 
  • politieke partijen 
  • activiteiten van religieuze groeperingen in het uitdragen van de geloofsovertuiging

Aanvraagformulier

Your comment

Vertalen / Translate